sayfa_baslik_ik

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Şirketimizde tüm çalışanlar, Ab Rotech’in insana verdiği önem olgusu çerçevesinde kurgulanan , adalet ve eşitlik duygusunun kurumsal süreçler içine yerleştirildiği bir düzen çevresinde toplanmışlardır.

İşbirliği ve yardımlaşma, hoşgörü ve anlayış , performans ve motivasyon gibi kurumsal değerlerimiz Ab Rotech’i müşteri ve çalışan memnuniyeti denklemine sinerjik bir uyum getirebilecek boyutta farklı kılmaktadır.

Çalışanlarımız uygulanmakta olan “ Öneri Ödül Sistemi “ sayesinde yönetsel veya operasyon süreçleri ile ilgili fikir ve görüşlerini açıklıkla paylaşmakta ve süreçlere katkıları ölçüsünde ödüllendirilmektedirler.

Bir çok iş süreci tüm çalışanlara rehberlik edecek seviyede rasyonalize edilmiş ve adil uygulamalar haline dönüştürülerek kurumsal alışkanlığa dönüştürülme aşamasında teşvik edilmektedir.

İş yoğunluğunun baskı ve stresi , çalışma sahamızda masa tenisi gibi sportif etkinliklerle dinlendirici ve eğlenceli bir rekabetle eriyip gitmektedir.

Bu yıl planlı ve sistematik bir yapılanma içinde başlattığımız “ Performans ve Kariyer Değerlendirme “ modelimiz tüm çalışanların Hedef – Yetkinlik – Davranış – Kurumdaşlık bağlamında dönemsel olarak katkı ve katılım seviyelerinin anlaşılması, başarı ve performans potansiyellerinin keşfedilmesi , geliştirilmesi gereken yönlerinin belirlenmesi ve bu bağlamda planlı etkinliklerle gelecek dönemler için mutabakatların sağlanmasını amaçlamaktadır.

Çalışanlarımızın memnuniyet ve motivasyon seviyelerini belirleyen , yönetim tarzımız , kurum içi iletişim kalitemiz , yardımlaşma ve işbirliği tutumumuz, işverimi ve şirkete bağlılık ölçütlerimiz bağlamında , “ Çalışan Memnuniyeti Anketimiz “ yılda bir kez tekrar edilerek bize önemli geri bildirimler sağlayacak ve çalışanlarımızın görüş ve dileklerini iletmelerine yardımcı olacaktır.

Kurumsal duruşumuz , şirket hedeflerine uyumlu insan kaynakları politikamızı şekillendiren ilke ve prensiplerimizin, ortak davranışlar ile alışkanlık haline dönüşmesi ve bu sayede kimlik bulacak “ Kurum Kültürü “ müzün tüm çalışanları ve aramıza yeni katılanları kucaklayarak AB Rotech’te çalışmaktan gurur duyacakları bir felsefe yaratmaktır.

Biz onlarla her zaman gurur duyuyoruz.

Başvuru Formu